Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mensà
Reikšmė:
flesh, meat
Straipsnelis:
Reduplikuotą šakninį daiktvardį *h₂me-h₂ms- > *mēms- (tematizuotas *mēmso-) atspindi s. i. mā́s, māṁsá- n. ‘mėsa, kūnas’, arm. mis, alb. mish, go. mimz ir kt. Dėl disimiliacijos ir kitų priežasčių kai kuriuose ide. dialektuose m išnyko prieš s (*mēs-), tuo tarpu baltų prokalbėje -ms- tapo -ns-: lie. trm. mensà ‘flesh, meat’, la. mìesa ‘mėsa, kūnas’, pr. mensā, menso ‘mėsa, kūnas’. Lyginant su ide. *mēmso- (s. i. māṁsá-, s. sl. męso), baltų *mensā- yra kuopinis daiktavardis (plg. toch. B mīsa pl. tantum).
Šaltinis:
Karaliūnas 1995c, 138
Antraštė:
mẽnsà (meñsà, mensà)
Reikšmė:
mėsa
Straipsnelis:
žr. mėsa
Šaltinis:
Girdenis 2006a, 187–203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas