Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
merka
Reikšmė:
drėgmė
Straipsnelis:
Sl. *merča / *morky pratęsia rytų sl. leksemos: r. trm. мере́ча, мяре́ча ‘pelkė’, br. ńèḿereč ‘užpelkėjęs miškas’, ukr. мороква́ ‘liūnas’ [137… [140]. Sl. žodžius atitinka lie. merka ‘drėgmė’, la. marks ‘maža kūdra pievoje’.
Šaltinis:
Куркина 1967 (1969), 137–141

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas