Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mi
Straipsnelis:
Galima suabejoti nuomone, kad het. mi, ti, si tiesiogiai atitinka lie. mi, ti, si, turinčius posesyvinę reikšmę. Ši nuomonė, kurią yra išreiškęs Ivanovas (1963, 113, 179), neatsižvelgia į aplinkybę, kad hetitų formos anksčiau turėjusios žodžio galo e (žr. Kammenhuber 1969, 211, 250). Tą paremia ir Endzelyno (1948, 162; 1981, 50) bei Zinkevičiaus (1981, 50) nuomonė, pagal kurią lie. mi, ti, si < *mie, *tie, *sie < *mei, *tei, *sei.
Šaltinis:
Poljakov 1996a, 117

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas