Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mìšras
Reikšmė:
mixed
Straipsnelis:
[Aptariamas ‘Weise dėsnis’, pagal kurį ide. sprogstamieji palataliniai priebalsiai sanskrite prarado palatalizaciją prieš *r, bet ne prieš *l:] s. i. miśra- ‘mingled, mixed’ < *mik̑-ró- (plg. lie. mìšras ‘mixed’) turi būti analogiškas, plg. (mi)mikṣ- ‘to mingle’ < *(mi-)mik̑-s-.
Šaltinis:
Kloekhorst 2011, 266

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas