Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
miẽstas
Straipsnelis:
[Nagrinėjami bevardės giminės prūsų kalbos daiktavardžiai.] Skoliniai: pr. Mestan ‘die Stadt’ (E 796) ← le. *město (miasto ‘ville’), taip pat lie. miẽstas (vyr. gim.).
Šaltinis:
Petit 2000, 38
Antraštė:
miestas
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariama etimologinė informacija, kurią pateikia K. Fiurekeris antrajame Latvių-vokiečių žodyno rankraštyje (17 a. 2-oji pusė).] Keli la. k. žodžiai Fiurekerio laikomi lituanizmais (vartojamos santrumpos lith., Litaw., Litthu., Lithu.). Vienas iš jų – la. meests ‘ein Littausch dorff. Städchen ein klein flecken’, tačiau ME II, 665 teigiama, kad tiek lie., tiek la. leksemos yra slaviškieji skoliniai.
Šaltinis:
Trumpa 2008, 142–143
Antraštė:
miẽstas
Straipsnelis:
Bevardės giminės rusų ar baltarusių skoliniai lietuvių kalboje tapo vyriškosios giminės formomis. miẽstas < чѣсто.
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas