Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
milžtuvė̃
Straipsnelis:
R. trm. мóлостóв ‘milžtuvė’ priskiriamas prie keraminių indų pavadinimų. Artima slaviška forma yra le. młost ‘pieno puodynė’ (< prasl. *molztъ). Rusų tarminė forma aiškiai susijusi su prasl. *mьlzǫ, *melzti/mьlzti ir ji leidžia atstatyti prasl. *mьlztъvъ. Šios formos tikslus atitikmuo – lie. milžtuvė̃. Indo pavadinimui su specialia reikšme buvo paimtas darinys iš išplėsto -u- kamieno, turintis tikslo reikšmę: *milztŭ > milztŭu̯o-.
Šaltinis:
Трубачев 1966, 257

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas