Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mi̇̀lta
Reikšmė:
‘šustinis’
Straipsnelis:
Neseniai išleistame Lazūnų šnektos žodyne randama tokių skolinių iš baltarusų kalbos, kuriuos patys baltarusai anksčiau yra skolinę iš lietuvių arba gavę baltiško substrato keliu, pvz.: [...] mi̇̀lta ‘šustinis’ (мíлта; plg. mi̇̀ltai, trm. mi̇̀lta ‘valgis iš rūgštaus pieno ir grikinių miltų’; dar plg. pietų Rusijos tarmių baltizmą мыльцы́ ‘miltinė košė’, Smolensko apylinkių мы́льцы ‘atšaldytas žirnių kisielius’)...
Šaltinis:
Zinkevičius 1986b, 42
Antraštė:
mìlta
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. мíлта ‘toks avižinių miltų valgis’ Karskis Б 130 ‘čiulkinys (toks valgis iš suvilgytų avižinių miltų)’ Stankevičius K V 176 < lie. trm. mìlta ‘toks valgis iš rūgštaus pieno ir grikinių miltų’ (Šalčininkai – LKŽ VIII rankr.) šalia lie. mìltai. Gal skoliniu, tik senesnių laikų, reikėtų laikyti ir (b)r. trm. мы́льцы ‘atšaldytas žirnių kisielius, valgomas supjaustytas (ar sutrupintas) ir užpiltas kanapių pienu’ Nosovičius СБН 295, Dalis TC II 365 bei r. мыльцы́ ‘miltinė košė’?
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 65

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas