Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
minžti
Reikšmė:
myžti
Straipsnelis:
Gr. ὀμείχω „šlapintis“ [...]. Iš tikrųjų reikia iškelti tematinę praes. ὀ-μείχω (ir ἀ-) su proteze, plg. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 411, Lejeune, Phonétique 128, kuris atliepia s. i. méhati „šlapintis“, av. maēzaiti, germ. k. s. isl. miga, vok. ž. mīgen ir t. t. Taip pat egzistuoja daiktavardis, pvz., s. i. meha- masc. „šlapimas“. Negalima nustatyti, ar lo. mīxī ir gr. ὀμεῖξαι kilo iš ide., ar tai yra paraleliniai vediniai. Lo. meiō iš *meigh-ye/o- yra izoliuotas; mingō, kuris pasirodė vėlai, gali būti senas ir atliepia s. lie. minžu, o arm. mizem gali reprezentuoti šakninį praes. arba vedinį iš mēz „šlapimas“. Žr. Pokorny 713, Ernout-Meillet, s. u. meiō ir mingō. Dėl semantinės raidos žr. μοιχός.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 797

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas