Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
minìkas
Reikšmė:
minėjas
Straipsnelis:
žr. minti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 261
Antraštė:
minìkas
Straipsnelis:
Lie. minìkas, br. dial. мнец ‘minkytojas’.
Šaltinis:
Откупщиков 1971, 121
Antraštė:
minìkas
Reikšmė:
мяльщик
Straipsnelis:
žr. minti
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas