Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mintùvas
Reikšmė:
мялка
Straipsnelis:
O. N. Trubačiovas mano, kad prasl. *mędlo (ru. мяло) ir lie. mintùvas ‘мялка’ negalima priskirti vienai izoglosai. Visiškas slavų *mędlo atitikmuo lietuvių kalboje turėtų turėti priesagą -kl-. Bet čia susiduriame su paplitusia sinonimine priesagine daryba. Tuo nesunku įsitikinti iš šio tipo pavyzdžių: lie. tašì-kl-is = tašý-tuv-as ‘тесло’; pr. piu-cl-an (plg. lie. piū́klas ‘пила’) = lie. piáu-tuv-as, la. pļau-tuv-e ‘серп’; la. grebe-kl-is = gręb-tuv-e ‘кривой нож для вырезания ложек’; mīstȋ-kl-as = mīstȋ-tav-as ‘мялка’; kul̃stȋ-kl-is = kul̃stȋ-tav-a ‘трепало’ ir kt. ǁ[-122-] Tokiu būdu dėl prasl. *mędlo ir lie. mintùvas suartinimo liudija ne tik bendra šaknis, kuri neturi patikimų atitikmenų už baltų-slavų arealo ribų, bet ir sinoniminių priesagų vartojimas. Priežasčių atskirti prasl. *mędlo nuo lie. mintùvas nėra daugiau nei, pavyzdžiui, rusų-ukrainų skirtumų tokio tipo kaip сеятель – сiяч, слушатель – слухач, проситель – прохач ir pan. Dėsningų porų kiekis su priesaginiais skirtumas ypač dažnai pasitaiko būtent giminiškose kalbose. Ta aplinkybė leidžia atkreipti dėmesį į tokius sutapimus kaitybinėse priesagose *-men- ir *-n- (plg. s. sl. ТИ-МЕН-ИЕ ir ТИ-Н-А), kaip lie. stuo-muõ, stuo-meñ-s ir ru. ста-н(ъ) ‘(a) ткацкий станок, (b) фигура’ arba lie. skíe-men-ys – ru. чи-н-ы, цѣ-н-ы (audimo terminai).
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 121–122

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas