Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mirgúoti
Reikšmė:
spīdēt, ņirbēt
Straipsnelis:
La. mir̂dza ‘spīdums, gaisma’, mir̂dze, mirga ‘der Schimmer’, mirgi lyginami su la. mirgāt, mirguot ‘dzirkstīt, laistīties; spīdēt; ņirbēt; smalki līt; smalki viļņot’, lie. mirgúoti ‘spīdēt, ņirbēt’, mirdzēt (lie. mirgė́ti), mirgt ‘spīdēt, dzirkstīt’.
Šaltinis:
Laumane 2001, 68

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas