Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mólis
Straipsnelis:
žr. mėlas
Šaltinis:
Chantraine DEG, III, 730
Antraštė:
mólis
Straipsnelis:
žr. mėlas
Šaltinis:
Merlingen 1978, 43
Antraštė:
mólis
Straipsnelis:
Neretai pasitaiko, kad žodžiai pagal reikšmę ir garsinę išraišką yra susiję, o Walde-Pokorny ir Pokorny IEW juos pateikia skirtingose vietose, nors reikėtų juos dėti kartu (pvz., reikėtų kimr. malwoden ‘dumblas’ ne tik su šaknimi mel- ‘sutrinti’ dėti [W-P. II 285, Pokorny IEW 716], lie. mólis, la. mâls tik su kita šaknimi mel- ‘apie tamsias ... spalvas ..., purvą’, gr. μέλας ‘juodas’, lie. mė́las ‘mėlynas’ ir t. t. [W-P. II 295 tt., Pokorny IEW 720 t.]
Šaltinis:
Merlingen 1978, 43
Antraštė:
molis
Straipsnelis:
Daugelyje ide. kalbose dažnai sutampa žodžiai, žymintys žemės pavadinimus, apskritai ir molį; šiaip žodžiai, žym. sąv. ‘molis’, paprastai siejami su žodžiais, reišk. spalvą: ‘pilkas’, ‘baltas’, ‘tamsus’; konsistenciją: ‘tirštas’, ‘lipnus’ ir pan. Kartais jie gimin. žodžiams, reiškiantiems ‘purvas’, ‘mišinys’. Lie. molis, la. māls, galbūt gimin. lie. mėlynas, la. melns ‘juodas’, gr. μέλας ‘juodas’, s. i. malina ‘tamsus, purvinas’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 619
Antraštė:
mõlis
Straipsnelis:
Gr. μώλωψ, -ωπος masc. ‘mėlynė, smūgio žymė’ [...]. Ekspresyvus žodis, kurio galo -ωψ neatrodo galįs būti antruoju dūrinio žodžiu, plg., pvz., μύωψ ‘sparva’, αἱμάλωψ ‘kraujo nuosėdos’ (galbūt padarytas iš moderio μώλωψ?) ir t. t. Apskritai gretinama su žodžių šeima, kur figūruoja gr. μέλας, μολύνω, baltų *mēlna, la. mȩlns ‘juodas’. Be to, lie. mė́las, iš kur mė́l-ymė, -ynė, o su mõlis, kuris visai neatitinka reikšme. Žr. Pokorny 720.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 730

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas