Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
momà
Reikšmė:
motina
Straipsnelis:
Nemažas pluoštas žodžių variantų su a || u atsiradę dėl ide. skiemeninių , , , > al, am, an, ar || ul, um, un, ur (kar̃kti || kur̃kti, skárti || skùrtiskãris || skùris [...]). Taip yra skirtingose šnektose atsiradusios formos gãmalas || gùmulas, gramulỹs ‘gniutulas’ || grumulỹs ‘grumstas’. [205] Čia būna susipynusios kelios šaknys, visos darybinės grandinės jokia šnekta neturi – išlikę tik pavieniai faktai. Dėl to susipynimo atsiranda naujų žodžių, pvz., mamà || mumà || momà ‘motina’.
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 204 t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas