Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
morkà
Straipsnelis:
žr. česnakas
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 458
Antraštė:
morkà
Reikšmė:
pašto ženklas
Straipsnelis:
Rytų Lietuvoje per slavus atėję skoliniai dažnai turi balsį o vietoj įprastinio a [...]. Tai gali būti susiję ne tik su palyginti vėlyvu * virtimu o, bet ir ankstyvu tų žodžių patekimu į vietos tarmę [...]. LzŽ o neretai turi žodžiai, kitur Rytų Lietuvoje nevartojami arba išlaikantys a, pvz. [...] morkà ‘pašto ženklas’ (ма́рка, marka) ...
Šaltinis:
Zinkevičius 1986c, 68
Antraštė:
morkà
Reikšmė:
Daucus carota
Straipsnelis:
Skolinys iš slavų kalbos. Lie. trm. yra šio žodžio fonetinių variantų: morkà, mõrkas, morkvà, morkvė, markvà.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1960b, 260

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas