Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mugúoti
Reikšmė:
aistringam būti
Straipsnelis:
Galima manyti, kad [...] mugúoti [(šalia magúoti ‘norėti’ Vdš, Kvr, Cdk, Vlk))] [...] turi u iš *o: [...]. Prie tokios balsių a ir u kaitos yra prisidėję ir seni skoliniai, kur u : a iš slavų *: sabata || sùbatà, kraváuninkas || kruváuninkas. [plačiau žr. muzgas].
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas