Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
muilas
Straipsnelis:
Lie. muilas < rus. mylo = č. mýdlo, le. mydło, kurie kilę iš s. sl. myti ‘prausti’. Kitose kalbose šios reikšmės žodžiai arba paskolinti iš germ. *saip(i)ōw (čia s. ang. sāpe, s. vok. seipfa, lo. sāpō, it. sapone ir t. t.), arba padaryti iš žodžių, reiškiančių ‘prausti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 453
Antraštė:
muilas
Straipsnelis:
[Aptariama M. Daukšos Postilės slavizmų integracija į lietuvių kalbą.] Remiantis Būgos teorija, slavizmai, integravęsi į vyriškąją giminę, yra chronologiškai ankstesni, datuotini laikotarpiu iki XIII–XIV a. Pasak A. Girdenio, iš pradžių slavų kalbų bevardės giminės formos lie. kalboje tapdavo tuo metu, matyt, dar gyvavusios bevardės giminės žodžiais: мыло → *muila. Kai bevardė giminė perėjo į vyriškąją, kartu su veldiniais į šią giminę pateko ir bevardės giminės skoliniai: *muilamuilas (Girdenis 2001, 386).
Šaltinis:
Voitkevič 2010, 247

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas