Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mùlkis
Straipsnelis:
Hirt, 1921, 126, aptardamas praide. sonanto ir laringalo junginius, paraleliai nurodo s. i. mūrkháḥ ‘fool’, la. mulkis ‘Dummkopf’, lie. mùlkis, gr. malakós ‘soft, tender’.
Šaltinis:
Schmalstieg 1973, 7
Antraštė:
mùlkis
Reikšmė:
dolt
Straipsnelis:
[Ginama Martinet‘o teoriją, pagal kurią ide. laringalai tapo *k prieš *s:] gr. būdv. βλᾱ́ξ, βλᾱκός ‘slack, stupid, a dolt’ < *mlah₂-s arba *ml̥h₂-s turi artimą atitikmenį – lie. mùlkis ‘dolt’ ← *ml̥h₂-s (su antriniu perėjimu į produktyvų io-kamieną), kas rodo bendrą ide. kilmę (IEW 719), plg. (be -k-), s. i. kaus. mlāpáyati ‘makes soft’, dalyv. mlātá- ‘tanned, made soft’, Av. amrāta- ‘untanned’.
Šaltinis:
Olsen 2010a, 214
Antraštė:
mùlkis
Reikšmė:
idiot
Straipsnelis:
[Aptariama lotynų kalbos veiksmažodžių apofonija]. Iš šaknies *melh₂- ‘malaxer, pétrir’ yra daiktv. *mol(h₂)-k-(o)- m. ‘matière ramollie’ su abstraktu *ml̥h₂-k-éh₂- ‘mollesse’ ir būdv. *ml̥h₂-k-h₂-ó- ‘pourvu de mollesse, flasque, inerte’ > s. i. mūrkhá- ‘stupide’, lo. flaccus ‘flasque, aux oreilles pendantes’, gr. βλᾱ́ξ ‘mou; stupide’, lie. mùlkis ‘idiot’ (< *ml̥h₂-k-h₂-í-, su vokalizmu mùlk- vietoj *mìlk dėl lūpinio konteksto). Čia taip pat priklauso s. sl. mlŭčati ‘être silenciaux, calme’, r. mulčát‘ ‘garder le silence’, le. milknąć ‘devenir silenciaux’, dariniai iš būdv. *mĭlkŭ- ‘calme, inerte’ (< *ml̥h₂-k-h₂-ó-) [ir kt. pvz.].
Šaltinis:
Garnier 2010, 437–438

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas