Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mulvyti
Reikšmė:
мучить, беспокоить
Straipsnelis:
[Aptariami sl. *myliti () ‘обманыват, вводить в заблуждение’ etimologiniai ryšiai.] Lie. mulvyti ‘мучить, беспокоить’, taip pat la. maulêt, maules, mulît, mulis negalima gretinti su sl. *muliti, nes Fraenkelio žodyne lie. mulvyti = mulvinti įtraukti į lie. mel̃sti ‘prašyti’ lizdą, kurio pamatas yra ne visai aiškus, nors viena jo kilmės versijų yra giminystė su sl. *modliti.
Šaltinis:
Куркина 2003, 120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas