Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mundùras
Straipsnelis:
žr. mandūra
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 106
Antraštė:
mundùras
Reikšmė:
kareivio ar šiaip tarnautojo uniforminis švarkas
Straipsnelis:
mundùras, mundū́ra, mùnduris ‘kareivio ar šiaip tarnautojo uniforminis švarkas’. Randama XIX a. lietuvių raštų kalboje (StnD 25; K II 68, 190). Vartoja kai kurios pietų ir rytų Lietuvos šnektos (LKŽ VIII 407; LzŽ 169). Dar žr. mundiera.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 166

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas