Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
murmùlis
Reikšmė:
kas murmėdamas neaiškiai kalba
Straipsnelis:
Dėl r. Мурму́ль (vienas iš trijų baltiškos kilmės velnio pavadinimų, užrašytų Smolensko gubernijoj: Анчу́тик, Мурму́ль, Курду́пик) plg. lie. murmùlis, murmulỹs ‘kas murmėdamas neaiškiai kalba’: iš murmulė́ti, murmulióti, murmuliúoti (plg. variantą burbuliúoti, burbulúoti ir pan.
Šaltinis:
Топоров 1973, 37–38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas