Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mùrnas
Reikšmė:
unrein, beschmutzt; Mohr, Neger, Nigger
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos pavyzdžiai su sinkopuotu pokirtiniu balsiu (jei po sinkopės susidaro VR tipo diftongas [R = , , r, l, m, n], jis gauna akūtą): […] dial. mùrnas greta mùrinas ‘unrein, beschmutzt’; plg. mùras ‘durchnäßte Erde, Schlamm, Kot’, máuras ‘Schlamm’. Greta yra ir slavizmas mùrnas < mùrinas ‘Mohr, Neger, Nigger’ ← br. múrin (le. murzyn) […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas