Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
musià
Straipsnelis:
Gr. μυῖα, dubletas μῦα ‘musė’. Įeina į gausią žodžių, reiškiančių musę, šeimą. Gr. remiasi *μύσ-yα > μυῖα. Artimiausi žodžiai yra lie. mus-ià, mus-ė̃ ir s. sl. mŭsica ‘mašalas’, bet s. r. turi myšica; su ou s. sl. múcha ‘musė’, su priesaga n arm. mun gali remtis *muno arba *mus-no-. Šaknis be s s. nordų my (*mūya-). Germanų kalbose dar be s ir sugomurine priesaga s. saksų muggia, s. v. a. mućka (mukya). Be to, žr. Frisk, Pokorny 752, Ernout-Meillet s. u. musca, Gil Fernández, Nombres de insectos 20. Žodis gali remtis onomatopėja *mu, reprezentuojančia zyzimą.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 719
Antraštė:
musià
Reikšmė:
musė
Straipsnelis:
muso E. 782 ‘musė’: lie. musià, la. muša, serb. му̏ха, gr. μυῖα, lo. musca ‘t. p." ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 311.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 263

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas