Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mùtė
Reikšmė:
burna, snukis, Maul
Straipsnelis:
La. mute ‘burna’ turi tik lie. atitikmenį: […] mùtė ‘burna, snukis, Maul’.
Šaltinis:
Euler 1983, 34
Antraštė:
mùtė
Straipsnelis:
žr. maturzė
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 204
Antraštė:
mùtė
Reikšmė:
burna
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la. ir pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą ir, antra, naujus (bendrabaltiškus bei atskiros kalbos) elementus, atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] La. ‘burna’ vadinama mute; taip pat ir lie. trm. (žem.) mùtė. Tai garsažodinės kilmės žodis, kaip ir, pvz., s. v. a. mūla ‘nasrai, snukis’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 222

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas