Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mùturas
Straipsnelis:
Suomių kalbos baltizmuose esama ir priešakinio vokalizmo variantų: suom. mytyri (mütüri) ~ lie. mùturas.
Šaltinis:
Liukkonen 1994, 90

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas