Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mùzgas
Reikšmė:
mazgas
Straipsnelis:
Galima manyti, kad [...] mùzgas Nm, Žvr [...] turi u iš *o: Plg. J. Kazlauskas (ВЯ, IV, 24), V. Mažiulio (Baltų ir kitų ide. kalbų santykiai, 1970, 16–18) teiginius apie * egzistavimą [...]. Prie tokios balsių kaitos yra prisidėję ir seni skoliniai, kur u : a iš slavų *: sabata || sùbatà, kraváuninkas || kruváuninkas.
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas