Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mýžti
Straipsnelis:
Germ. meig-a- „šlapintis, myžti, harnen“ (s. isl. míga „myžti“, s. ang. mīgan „t. p." [347]) be jokios abejonės remiasi bendra ide. v. šaknimi meiǵh- „šlapintis, harnen“, plg. lo. meiō (vėliau mingō) „šlapintis“, lie. mežù (s. lie. ir minžu), mỹžti „leisti šlapimą, harnen“ (praes. forma atsiranda dėl balsių kaitos nukrypimų), s.-kr. mìžati „t. p.", gr. ὀμείχω „t. p.", s. i. méhati „myža“, toch. B miśo „šlapimas“.
Šaltinis:
Seebold 1970, 347–348
Antraštė:
mỹžti
Straipsnelis:
žr. mėžti
Šaltinis:
Young 2008a, 205–206
Antraštė:
mỹžti
Straipsnelis:
žr. mėšlas
Šaltinis:
Gliwa 2002a, 261–262

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas