Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nėrijà
Reikšmė:
Landzunge, Nehrung
Straipsnelis:
E. Fraenkelis savo žodyne (494 p.) daug negalvojęs mini Ekblomo nuomonę, esą lie. nėrijà per *Nerija pasiskolintas iš ordino vo. Nerge. Tiesą sakant, lie. nėrijà yra gana naujas dirbtinis vedinys!
Šaltinis:
Skardžius 1959, 429
Antraštė:
nėrijà
Reikšmė:
Nehrung
Straipsnelis:
Kad lie. nėrijà ‘Nehrung’ (žr. Fraenkel E. LEW) yra visai nesenas vedinys (taip Pr. Skardžius, žr. ZSlPh 27, 439), tai R. Ekblomo pasiūlymas (lie. žodis kilęs iš Ordino vo. Nerge > *Nerija > nėrijà) atmestinas.
Šaltinis:
Rūķe-Draviņa 1959, 50

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas