Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nū́
Reikšmė:
šiandien
Straipsnelis:
Gr. νυ, νυν, νῦν ‘ir dabar, tada’ […]. Prieveiksmis kilęs iš die. S. i. nú, nū́, nūn-am, av. , het. jungiamoji dalelytė nu, ki-nun ‘dabar’, lie. nũ, nú ir nūnaĩ, s. sl. nyně, germ. k. s. v. a. nū̆, v. v. a. nū̆n, lo. num, nun-c, nu-dius (tertius), s. air. . Kirčiuotas arba nekirčiuotas prieveiksmis su ilgu ar trumpu balsiu ir su nosiniu ar be jo gale. Ilgumą galima paaiškinti, nes žodis yra vienskiemenis (Specht KZ, LVI, 1931–1932, 280). Galima giminystė su *nemo-, νέος ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 758

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas