Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nū́kirtūlis
Reikšmė:
nukirsto medžio ar krūmo liekana (dažniausiai pievoje)
Straipsnelis:
Aptariama daiktavardžių priesagos -ūlis kilmė, nustatoma, kad vedinių priesaga -ūlis, -ūlė < -ulis, -ulė. Minėtoji priesaga pailgėjo gavusi nukeltinį kirtį (žemaičių tarmėse): nū́kirtūlis ‘nukirsto medžio ar krūmo liekana (dažniausiai pievoje)’.
Šaltinis:
Grinaveckis 1989, 81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas