Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
namūnai
Reikšmė:
namiškiai
Straipsnelis:
Paralelinį -u- kamieną (lo. domus ir s. sl. domъ, -u) rodo dūrinys namù-darbis ‘namų darbininkas’, taip pat įdomus žodis namūn-ai̇̃tis ‘šeimininko sūnus’, kuris suponuoja pamatinį *namūnas ‘šeimininkas’, plg. namūnai pl. ‘namiškiai’. Šį darinį galime lengvai interpretuoti kaip -no- vedinį iš loc. sg. formos *namuo*namū (plg. lie. trm. turguõ ‘turguje’ iš tur̃gus) ir sutapatinti su vedų vediniu dámū-nas ‘namiškis, priklausantis giminei’ iš loc. *damū, plg. lo. domū greta domī.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 224–225

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas