Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
namūnai̇̃tis
Reikšmė:
šeimininko sūnus
Straipsnelis:
Paralelinį -u- kamieną (lo. domus ir s. sl. domъ, -u) rodo dūrinys namù-darbis ‘namų darbininkas’, taip pat įdomus žodis namūn-ai̇̃tis ‘šeimininko sūnus’, kuris suponuoja pamatinį *namūnas ‘šeimininkas’, plg. namūnai pl. ‘namiškiai’. Šį darinį galime lengvai interpretuoti kaip -no- vedinį iš loc. sg. formos *namuo*namū (plg. lie. trm. turguõ ‘turguje’ iš tur̃gus) ir sutapatinti su vedų vediniu dámū-nas ‘namiškis, priklausantis giminei’ iš loc. *damū, plg. lo. domū greta domī.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 224–225
Antraštė:
namūnaitis
Reikšmė:
son of the master of the house
Straipsnelis:
Lie. namūnaitis ‘son of the master of the house’ suponuoja pamatinį žodį *namūnas ‘master of the house’, kuris buvęs perdarytas pagal nãmas ‘house’ iš ankstesnio *domh₂u-h₃n(h₃)-o- ir yra jei ir ne tikslus, tai bent jau artimas lo. dominus ir s. i. dámūnas- atitikmuo. Tos pat darybos yra ir Perkū́nas ‘Oak god’ < *perk⁽ʷ⁾u-h₃n(h₂)-o- : lo. querquus (u kamienas) ‘oak’.
Šaltinis:
Olsen 2010b, 186

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas