Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
namei̇̃šis
Straipsnelis:
E. Fraenkelis savo žodyne s. v. nãmas pateiktos formos namei̇̃šis antrąją dalį laiko vediniu iš ei̇̃ti ‘gehen’. Geriau minėtą žodį lyginti su Pr. Skardžiaus (-r. Zs/Ph 27, 439) aprašytais įvairiais -ei̇̃šis (-ai̇̃šis // -ìšnis), pvz. Barei̇̃šis, Juodei̇̃šis, vediniais, kurie nieko bendra neturi su ei̇̃ti.
Šaltinis:
Rūķe-Draviņa 1959, 50

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas