Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
namudarỹs
Reikšmė:
Hauserbaur
Straipsnelis:
[Arm.] tun, tan ‘namas’, tanuter ‘(namų) šeimininkas’. [Lit.:] Hübschmann AS I 498 su lit.; Walde Pokorny I, 787; Walde Hofmann I, 369; Pokorny 198 t.; Adjarian Arm. Wurzelwörterbuch VI 973. […] Dūrinys su išlaikytu u-kamienu [pirmo sando] [210] stebėtinai sutinka su lo. domus (kurio u-kamienas veikiausiai yra senas; kitaip – Walde Hofmann), s. bažn. sl. domъ ir su archajišku s. i. damūnas ‘namų draugas’, lie. namudarỹs ‘Hauserbaur’.
Šaltinis:
Solta 1960, 209 t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas