Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
narỹstė
Reikšmė:
kvailystė
Straipsnelis:
Kartais įmaišoma net tokių svetimo darybos pamato žodžių, kurie vien iš senesnių raštų težinomi, vadinasi, nė sinchroniškai nepritampa prie daugumos kitų pavyzdžių, plg. narỹstė ‘kvailystė’, pavinnystė ‘pareiga, prievolė’, prarakystė ‘pranašystė’ (visi 139 p.).
Šaltinis:
Urbutis 1975, 99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas