Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
naudoti
Straipsnelis:
Lie. naudoti : nauda, giminiškas s. ang. nēotan ‘vartoti, naudoti’, s. isl. njōta ‘t. p.’ ir t. t., toliau giminiškas go. niutan ‘smagintis, linksmintis’, ganiutan ‘gaudyti’. Šios grupės germ. žodžiams būdinga pirmykštė reikšmė ‘patirti malonumą; enjoy’.
Šaltinis:
Buck 1949, 588

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas