Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
naujókas
Straipsnelis:
žr. bėrokas
Šaltinis:
Seržants 2003, 112–113
Antraštė:
naujókas
Straipsnelis:
Vardažodinius atributinių ypatybių būdvardžius su deminutyvais sieja ir priesaga *-ko-. Mat jai būdinga ne tik deminutyvinė, bet ir atributinė darybos funkcija (plg. Jurafsky 1996). Ta aplinkybė padėjo atsirasti ir atributinių ypatybių būdvardžiams artimai, bet daiktavardžių darybos sistemoje esančiai ypatybės turėtojų pavadinimų kategorijai (S. Ambrazas 2000, 113tt. ir lit.). Pastarosios kūrimosi procesas prasidėjo irgi pakankamai seniai, plg. lie. naujókas ir sl. *novakъ, gr. νέᾶξ, νέᾶκος ‘jaunuolis’ (Brugmann 1906, 501; Schwyzer 1939, 543 ir lit.; Specht 1944, 323; Sławski 1974, 90; Otkupščikov 1988: 101tt.).
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas