Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nauvedà
Reikšmė:
nuotaka
Straipsnelis:
Lie. nauvedà (naũveda) ‘nuotaka’ susideda iš tų pačių (pagal kilmę) dviejų šaknų kaip ir r. НЕВѢСТА (< *neu̯ou̯edta), sutampa ir reikšme (plg. dar naujavedỹs). Abu šiuos žodžius lygino dar F. Miklošičius. [100] Jie yra siejami su ide. šaknimi *u̯ed(h)-, kurios atitikmenys daugelyje kalbų turi reikšmę ‘vesti (nuotaką į namus)’. Plg. lie. vedù, vèsti (la. vedu, vest). Iš šios šaknies padaryti ir s. i. vadhū́ḥ, av. vaδū- ‘nuotaka, jauna žmona’, lie. vedẽklis, vėdỹs ‘jaunikis’, la. vedama ‘nuotaka’ ir kt. [99].
Šaltinis:
Откупщиков 1963b, 99–100
Antraštė:
nauvedà
Reikšmė:
jauna mergina
Straipsnelis:
J. V. Otkupščikovo (Etimol. issledowanija po rusk. jaz. Moskva 1960–3, 2. IV, s. 96–103) siūlymas prasl. *nevěsta (le. niewiasta), remiantis lie. nauvedà, kildinti iš *neu̯o-u̯ed-a, rodos esąs abejotinas.
Šaltinis:
Boryś 1965, 123

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas