Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nečestis
Reikšmė:
negarbė
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Tarp jų esama slavų kalbos skolinių: (ne)čestis ‘(ne)garbė’ iš честь.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas