Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nẽšamas
Straipsnelis:
[Aptariama baltų ir slavų kalbų fonologinių pakitimų relatyvinė chronologija]. Ide. *h₁nek'-o-mh₁no-s ‘being carried’ > *neśomnos > *neśomos > lie. nẽšamas, s. sl. nesomъ.
Šaltinis:
Matasović 2005, 152

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas