Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
negù
Straipsnelis:
žr. gu
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 213
Antraštė:
negu
Straipsnelis:
Dažniau vartojamuose žodžiuose galimi įvairūs nereguliarūs fonetiniai pakitimai. […] Daukša, greta negu, vartoja ir formą negi. Gali būti, kad dalelytės -gu žodyje negu etimologija yra tokia pati kaip ir dalelytės -gi žodyje negi, t. y. -gu ir -gi kilusios iš dalelytės s. lie. -ga (plg. pr. -ga, sl. -go, s. i. gha ir kt.), kadangi nereguliarūs garsų pakitimai, susiję su žodžių dažnumu, dažnai pasireiškia balsio atvirumo redukcija: a > o > u arba a > e > i.
Šaltinis:
Mańczak 1994, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas