Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nei
Reikšmė:
nei, kaip, vargu
Straipsnelis:
Prabaltoslavų disjunktyviniu jungtuku galima laikyti paralelinę ide. sakinio neigimo *nei formą, išlaikytą lie. nei ‘nei, kaip, vargu’, la. nei ‘nei’ ir slavų ni ‘nei […]’ žodeliuose. Baltų inovacija yra s. lie. negi, pr. neggi, la. nedz […]. Lietuvių kalboje yra ir forma neigi, negu, neigu, o la. ne vêl ‘dar ne’.
Šaltinis:
Bednarczuk 1967, 72
Antraštė:
nei̇̃
Straipsnelis:
Pr. ni (arba ny 5, 5 [ir kt.]), ni- ‘ne, ne-’ 7, 10 [ir kt.] – turbūt kaip ir la. tarm. ni- (proklizė) < nei : lie. nei̇̃, la. nei, sl. ni, go. nei, lo. .
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 265

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas