Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nemùnė, nemunė̃
Reikšmė:
grybas, augąs drėgnose vietose
Straipsnelis:
nem- ‘laukas-drėgna žemuma-miškelis’ (Walde Pokorny II, 330 tt., Pokorny IEW 763 t. : prie nem- ‘priskirti, imti’ ir nem- ‘lenkti’) : gr. νέμος ‘pievos vieta’, νομή, νομός ‘t. p.’ (iš čia ‘gyvenamoji vieta’, ‘rajonas, provincija’) su νομάς ‘ganyti’, νομεύς ‘piemuo’ ir t. t. (nuo šių reikia skirti νέμω ‘priskiriu’, νομή ‘Verleitung’, νόμος ‘Anordnung, Ordnung, Brauch, Sitte’ ir t. t.!); lo. nemus ‘(šventas) gojus’; gal. νεμητον ‘šventas miškas’, ON. Nemeto-brigā, s. air. nemed ‘šventybė’ ir t. t., s. saksų ‘sacra silvarum’, lie. nemùnė, nemunė̃ ‘grybas, augąs drėgnose vietose’, nẽmuogė ‘Heidelbeere’ (Fraenkel 497 a. […]); Fraenkelio (492 t.) su upėvardžiu Nẽmunas susieta.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 84

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas