Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nepajauta
Reikšmė:
abejingumas
Straipsnelis:
Tarp galūnės -a vedinių tik iš DP žinomi nepajauta (acc. sg. nepâiauta 287, 1) ‘abejingumas’ (: nepajausti) […]. Jie galėtų būti ir M. Daukšos naujadarai, nors pats darybos tipas aiškiai liaudiškas.
Šaltinis:
Ambrazas 1980, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas