Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
neprievaizda
Reikšmė:
neapykanta
Straipsnelis:
Tarp galūnės -a vedinių tik iš DP žinomi nepajauta […] ir neprievaizda (: nepriveizdė́ti). Jie galėtų būti ir M. Daukšos naujadarai, nors pats darybos tipas aiškiai liaudiškas; tai rodo ir tokie tarminiai vediniai, kaip nepabaigà Prgn (: nepabaigti), nepagala Dkšt (: nepagalėti) LKŽ VIII 659–660 [ir kt].
Šaltinis:
Ambrazas 1980, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas