Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nerštė́ti
Reikšmė:
neršti, leisti ikrus
Straipsnelis:
Lie. vedinyje nerštė́ti, -ė́ja ‘neršti, leisti ikrus’ (Krns, Sdk, Str; išnerštė́ti Dglš, Klt; pérnerštėti Dglš, Klt) : ner̃šta, ner̃šti (šalia ner̃šia), ner̃šti, ner̃šė, plg. narštýtis galima mėginti įžvelgti savarankišką priesagą -stėti. Atematinė forma ner̃šti būdinga daugeliui aukštaičių (Zinkevičius 1966, 349), užfiksuota ir Daugėliškyje, todėl (iš-/per-)nerštė́ti būtų visai pagrįsta laikyti perdirbtu būtent jos pagrindu (plg. paradigmą neršė́ti, ner̃šti greta ner̃ši, -ia, -ėja).
Šaltinis:
Pakerys 2007, 393

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas