Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ner̃štas
Reikšmė:
das Laichen
Straipsnelis:
žr. narštas
Šaltinis:
Otrębski 1967c, 317–318

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas