Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nesa
Straipsnelis:
J. Endzelynas mano (IMM 1927, 2. 122; Archiv. Phil., Kaunas, 2, 41; Studi Baltici 7, 32), o jam pritaria (LEW 1962, 496) E. Fraenkelis, kad lie. nesa ‘for’ (Lie. liter. kalbos nes) susideda iš neigiamosios dalelytės ne ir veiksmažodžio būti trečiojo asmens formos est (esti), reiškiančios ‘is it not so?’. Iš tiesų, pirmuoju lie. nesa dėmeniu laikytina negative particle ne-, slypinti neg, neng ‘than’ [ir kt. pvz.]. J. Endzelyno samprotavimai dėl antrojo nesa dėmens nepriimtini, nes lie. lytyje nesa neišlieka lauktinas -t (iš est) bei žodžio gale regime -a (J. Endzelynas į tai neatsižvelgia). Manau, kad antrasis lie. nesa dėmuo yra sentence connective *so, plg. gr. ὅτε (čia *so regime žodžio pradžioje). Dar plg. puikią lietuvių kalbos nesa paralelę het. kalboje: jungtukas na-ššu, kurio *so eina antruoju dėmeniu.
Šaltinis:
Ford 1965, 136

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas