Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nèt
Straipsnelis:
Pagal E. Fraenkelį (LEW 489, ten pat nuorodos dėl ankstesnės literatūros) lie. net ‘sogar, selbst’ pasidarytas neiginį ne sustiprinus kita dalelyte. Mūsų nuomone, toks aiškinimas teisingas tiek, kiek čia galima kalbėti apie asociacinius, antrinius šio tarnybinio žodžio ryšius. Išryškinti pirminį žodžio šaltinį tarytum pagelbsti lie. net ‘sogar’ ir le. nawet ‘t. p.’ panašumas, ir šitas dalykas yra gana svarbus. Veikiausiai lie. net yra skolinys. Lie. net nebūtinai skolinys iš le. nawet (tiesioginiam šių dviejų žodžių siejimui kliudo šiokio tokios fonetinės ir formalios priežsatys). Ko gero lie. net < br. нат (на’т) ‘net, sogar’ (šnekamosios kalbos trumpinys iš нáват, visiems br. pažįstamos formos, kuri yra skolinys iš le. nawet). Kalbėdami apie nūdienės lie. net ir radinės br. нат formos santykį, pritariame minčiai, kad čia neapsieita be dėl liaudies etimologijos atsirandančio suvokimo apie ryšį su neiginiu ne-.
Šaltinis:
Trubačev 1965, 334
Antraštė:
net
Reikšmė:
даже
Straipsnelis:
[Recenzuojami keli jubiliejinio leidinio, skirto lenkų kalbininkui J. Kurilovičiui, straipsniai. Аptariamas O. N. Trubačiovo straipsnis (О. Н. Трубачёв, Заметки по лутовской зтимологии), kuriuo autoriaus papildo, pakoreguoja E. Frenkelio žodyno duomenis, liečiančius daugiausia slavizmus]. Autorius lie. net laiko slavizmu ir kildina jį iš le. nawet, br. нат ‘даже’. Tačiau lie. žodis yra senesnis nei nurodyti slaviški. Jis žinomas nuo pačių pirmųjų lietuviškų raštų ir XVI a. vartotas dar plačiau ir įvairiau nei šiandien. Tada jis reiškęs: ‘kol(ei), iki (dažnai po neigimo; vok. ‘bis’); bet, o (paprastai po sakinio su neiginiu; vok. ‘sondern’); nebent, išskyrus (po neigimo; vok. ‘außer, ohne daß’); vien tiktai, kaip tik, vien; kad (vok. ‘daß, so daß’); negu, kaip (lyginamuosiuose pasakymuose; vok. ‘als’); dargi, netgi (vok. ‘sogar, selbst, auch’). Šios reikšmės rodo, kad lie. net vartotas panašiai kaip ne. Manoma, kad lie. net (sen. nete, nent) susidaręs iš ne ir kito žodelio su t (plg. s. lie. tai-te, kaip(a)-te ir kt.).
Šaltinis:
Urbutis 1966c , 104–105

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas