Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
niáukti
Reikšmė:
apsitraukti, apsidengti (apie dangų); uždengti, užtemdyti; refl. debesiuotis
Straipsnelis:
Germ. neip-a- ‘tamsėti, dunkeln’ (s. ang. nīpan ‘temti, dunkel werden’; germ. *nip-a-m : s. ang. ge-nip ‘tamsa, sutemos’) patikimos etimologijos neturi. Plg. lie. niáukiu, niáukti ‘apsitraukti, apsidengti (apie dangų); uždengti, užtemdyti; refl. debesiuotis’ greta kniáuktis ‘apsitraukti debesimis’. Pastarosios suponuoja prolytę *(q)nauq(w)-, kurią struktūriškai galime lyginti su germ. leksemoms būtinu pamatu *(q)neib-. Kaip šių lyčių reikšmes (den Zusammenhang genetisch vorzustellen – A. G.) susieti, yra visai neaišku. Plg. dar lo. nimbus, ‘Regenwolke’ ir nūbes, -is ‘Wolke’, kurie taip pat gali čia priklausyti.
Šaltinis:
Seebold 1970, 356
Antraštė:
niáukti
Straipsnelis:
Šiaip jau E. Zieboldas savo darbe (Seebold E., Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch der germanischen starken Verben, Mouton, The Hague, 1970) siūlydamas etimologijas elgiasi apdairiai ir todėl nesuprantama, kodėl 356 atsiranda pastaba, kad germ. *neip-a- ‘dunkeln’ < ide. (q)neib- (iš kur čia žodžio pradžio q?) su postuluojama lie. lyčių niáukti ‘bedecken ~ verfinstern’, kniáukti ‘sich mit Gewölk überziehen’ praforma *(q)nauq(w)- „struktūriškai galima lyginti“? Žodis žodin pateikiu iš karto po to parašytą sakinį: „Kaip turėtume įsivaizduoti genetinį ryšį, neaišku“.
Šaltinis:
Schmeja 1970 (1972), 79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas