Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
niaũsti
Straipsnelis:
neu-, neu-r- ‘leisti > lenkti’[...] (Walde-Pokorny II, 323, Pokorny IEW 767 kaip neu- ‘padaryti trūktelėjimą ar suduoti smūgį’ [...] (europ.) ‘linksėti, mojuoti’; išskirtinas į dvi skirtingas šaknis); gr. νεύω ‘linkčioju, moju’, lo. nuō ‘linkčiok, mok, palenk mane’ ir t. t.; lie. (Fraenkel) niaũsti ‘lenkti’, nieũras, -us ‘apsiniaukęs, tamsus, melancholiškas’, niū́ras ‘finster, nürrisch’ ir t. t.; r. núrit\' ‘nulenkti galvą’, núra [82] ‘niūrus žmogus’, ponúrit\' ‘(galvą) panarinti’, ukr. ponúryty ‘nunarinti’, ponúryi ‘niūrus’ ir t. t. Plg.: (neu-) nou-r-, nu-r- ‘lenkti > panardinti’ – le. nurzyć ‘panardinti’, ukr. núryty ‘tauchen’.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 82–83
Antraštė:
niaũsti
Straipsnelis:
Lie. niaũsti (niaũsė) ‘neigen, beugen’ : gr. νεύειν (iš *neus-) ir la. nuere ‘nicken, winken’.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 124

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas